Các khóa học

 Đối tượng tham gia:

Tất cả học viên muốn phát triển năng lực cá nhân

  Đối tượng tham gia:

Khóa học dành cho Cán bộ Quản lý và Giám sát Cửa Hàng / Siêu Thị

 Chương trình này được thiết kế và thực hiện cho các đối tượng là:

  • Những Chủ Doanh Nghiệp vừa và nhỏ mong muốn nắm vững công tác quản lý nhân sự nhằm gia tăng hiệu quả quản lý và phát triển nhân sự tại doanh nghiệp
  • Giám đốc hoặc Trưởng phòng Nhân sự tại các doanh nghiệp, những người mong muốn nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác nhân sự trong đơn vị mình;
  • Những Cán bộ Hành Chánh - Nhân sự có định hướng phát triển nghề nghiệp trở thành các giám đốc nhân sự trong tương lai.
  • Những người đang làm công tác khác mong muốn tìm hiểu và phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực nhân sự

  Đối tượng tham gia:

Khóa học dành cho chủ Doanh Nghiệp, Giám Đốc và Trưởng Phòng Kế hoạch - Kinh Doanh tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

 Đối tượng tham gia:

Khóa học dành cho Cấp lãnh đạo tại các phòng ban/ bộ phận của công ty

 Đối tượng tham gia:

Khóa học dành cho Cán bộ quản lý - Nhân viên tại Doanh nghiệp

 Đối tượng tham gia:

Khóa học dành cho Cán bộ quản lý vùng và khu vực

 Đối tượng tham gia:

Khóa học dành cho Cán bộ quản lý - Nhân viên tại Doanh nghiệp

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3, 4  [sau]
Đối Tác
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN TRÍ TUỆ VIỆT
Tòa Nhà ITPC, 51 Đinh Tiên Hoàng, P.Đa Kao, Q.1, TP. HCM
Mobile: 090 229 7799
Phone: 028 3 910 4564
Fax: 028 3 910 4564
Email: binh.pt@vitccorp.com
Website: vitccorp.com
kết nối
PHẢN HỒI NHANH