Chương trình đào tạo
Chương trình dành cho bộ phận kinh doanh

 

1.    Con đường phát triển nghề nghiệp của nhân viên phòng kinh doanh2.    Các chương trình đào tạo dành cho bộ phận kinh doanh

2.1.        Nhân viên kinh doanh – Sales Staff

Tên

Nội dung chính

Kết quả

Thời gian

Khóa 1:
Kỹ năng giao tiếp và bán hàng cơ bản

-      Phần 1: Khách hàng và vai trò của nhân viên kinh doanh

-      Phần 2: Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

-      Phần 3: Kỹ năng lập kế hoạch bán hàng

-      Phần 4: Quy trinh bán hàng

-      Phần 5: Xử lý từ chối và kết thúc bán hàng

 

-      Hiểu biết về khách hàng và vai trò của nhân viên bán hàng

-      Nâng cao kỹ năng gọi điện thoại, kỹ năng giao tiếp trực tiếp và am hiểu tâm lý khách hàng

-      Nắm vững kỹ năng lập kế hoạch mục tiêu bán hàng con giống và cám chăn nuôi để giúp nhân viên hoàn thành các chỉ tiêu được giao

-      Nắm vững phương pháp tìm khách hàng tiềm năng, kỹ năng trình bày sản phẩm, kỹ năng tư vấn bán hàng, giải đáp thắc mắc, xử lý từ chối và kết thúc bán hàng hiệu quả

2 ngày

Khóa 2:
Kỹ năng làm việc nhóm

-     

-     

 

2.2.        Chuyên viên kinh doanh – Sales Officer

Tên

Nội dung chính

Kết quả

Thời gian

Khóa 1:
Kỹ năng giao tiếp và bán hàng nâng cao

-      Phần 1:Tìm hiểu về đặc điểm của khách hàng

-      Phần 2: Xây dựng mục tiêu kinh doanh và hệ thống phục vụ khách hàng

-      Phần 3: Quy trình tư vấn bán hàng theo mô hình SIGNS

-      Phần 4: Thuyết phục khách hàng

-      Hiểu rõ đặc điểm khách hàng và tâm lý khách hàng của các dạng khách hàng   khác nhau

-      Xây dựng hệ thống khách hàng và dịch vụ khách hàng hiệu quả

-      Nắm vững và áp dụng các quy trình tư vấn bán hàng hiệu quả theo mô hình SIGNS

-    Nắm vững kỹ năng lập kế hoạch mục tiêu bán hàng để hoàn thành các chỉ tiêu được giao

-      Nâng cao kỹ năng quản lý và tổ chức công việc cá nhân để tăng cường và cải thiện hiệu quả công việc

-      Nắm vững các phương pháp làm việc nhóm hiệu quả

2 ngày

Khóa 2:
Xây dựng kế hoạch kinh doanh cá nhân

-     

-     

1 ngày

Khóa 3:
Kỹ năng đàm phán và thương lượng trong kinh doanh

-      Phần 1: Tìm hiểu về đàm phán và thương lượng

-      Phần 2: Giai đoạn chuẩn bị và bắt đầu đàm phán

-      Phần 3: Các phong cách và ngôn ngữ cơ thể trong thương lượng

-      Phần 4: Giai đoạn đàm phán và thương lượng

-      Phần 5: Giai đoạn kết thúc đàm phán và thương lượng

-      Hiểu rõ về thương lượng và vai trò của nhân viên trong thương lượng với các đối tác.

-      Nắm vững quy trình đàm phán – thương lượng để đạt mục tiêu đề ra.

-      Sử dụng hiệu quả những thế mạnh trong đàm phán để gia tăng hiệu quả.

-      Thực hiện thương lượng hiệu quả với khách hàng.

-      Áp dụng những chiến lược đa dạng vào thực tế.

2 ngày

 

2.3.        Giám sát kinh doanh – Sales Supervisor    

Tên

Nội dung chính

Thời gian

Khóa 1:
Lập kế hoạch, mục tiêu nhóm


1 ngày

Khóa 2:
Kỹ năng Giám sát và kèm cặp nhân viên


2 ngày

Khóa 3:
Kỹ năng thuyết phục hiệu quả

- Phần I: Tìm hiểu quy trình tâm lý và tính cách của người trưởng thành

- Phần II: Kỹ năng thuyết phục thông qua khả năng Tạo ảnh hưởng

- Phần III: Các phương pháp thuyết phục hiệu quả

1 ngày

Khóa 4:
Kỹ năng thuyết trình hiệu quả

- Phần I: Tìm hiểu về thuyết trình

- Phần II: Kỹ thuật thuyết trình hiệu quả 

- Phần III:  Các yếu tố hỗ trợ thuyết trình thành công

- Phần IV: Những lỗi thường gặp trong thuyết trình 

- Phần V: Thực hành thuyết trình cá nhân

2 ngày

Khóa 5:
Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả

   Phần I: Tổng quan về quản lý thời gian

   Phần II: Thiết lập các kế hoạch kiểm soát thời gian

   Phần III: Xử lý các yếu tố gây mất thời gian

   Phần IV: Lập kế hoạch để kiểm soát thời gian

 

2 ngày

2.4.        Trưởng/ phó phòng kinh doanh – Sales Manager

Tên

Nội dung chính

Thời gian

Khóa 1:
Kỹ năng tổ chức công việc kinh doanh và phỏng vấn tuyển dụng

- Phần I: Hệ thống tổ chức

- Phần II: Xây dựng mô tả công việC và chức danh

- Phần III: Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng

- Phần IV: Xây dựng quy trình kinh doanh và dịch vụ khách hàng

 

2 ngày

Khóa 2:
Kỹ năng quản lý kết quả công việc

- Phần I: Lập  kế hoạch kinh doanh nhóm

- Phần II: Quản lý kết quả công việc

- Phần III: Đào tạo và kèm cặp để nâng cao kết quả công việc

- Phần VI: Đánh giá – Phản hối

2 ngày

Khóa 3:
Kỹ năng quản lý và lãnh đạo

- Phần I: Quản lý và lãnh đạo

- Phần II: Ủy thác

- Phần III: Động viên

- Phần Iv: Tạo ảnh hưởng

2 ngày

Khóa 4:
Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

- Phần I: Tìm hiểu về vấn đề

- Phần II: Quy trình giải quyết vấn đề

- Phần III: Xác định vấn đề

- Phần IV: Xác định nguyên nhân vấn đề

- Phần IV: Tìm và thực thi giải pháp

2 ngày

Khóa 5:
Train The Trainer (TTT)

- Phần I: Tổng quan về Huấn luyện và phương pháp ẩn dụ

- Phần II: Phong cách học của người lớn

- Phần III: Quy trình huấn luyện và phương pháp của giảng viên

- Phần IV: Soạn thảo chương trình huấn luyện

- Phần V: Sử dụng hiệu quả các công cụ huấn luyện

- Phần VI: Bài tập, trò chơi và các phương pháp áp dụng vào huấn luyện

- Phần VII: Kỹ năng trình bày và huấn luyện

- Phần VIII: Phương pháp đánh giá khóa học

- Phần IX: Thi thuyết giảng đề tài thực tế đã chọn trong ngày 2

4 ngày

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Các bản tin liên quan
Đối Tác
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN TRÍ TUỆ VIỆT
Tòa Nhà ITPC, 51 Đinh Tiên Hoàng, P.Đa Kao, Q.1, TP. HCM
Mobile: 090 229 7799
Phone: 028 3 910 4564
Fax: 028 3 910 4564
Email: binh.pt@vitccorp.com
Website: vitccorp.com
kết nối
PHẢN HỒI NHANH