Chương trình đào tạo
Chương trình dành cho bộ phận nhân sự

1.     

   

2.    Các chương trình đào tạo dành cho bộ phận nhân sự

2.1.    Quản lý lương bổng – phúc lợi nhân viên

Tên

Nội dung chính

Kết quả

Thời gian

Khóa 1:
Chiến lược nhân sự & Hệ thống tổ chức nhân sự tại doanh nghiệp

- Phần I: Chiến lược nhân sự

- Phần II: Hệ thống tổ chức

- Phần III: Các quy trình nhân sự

    

2  ngày

Khóa 2:
Xây dựng Hệ thống lương bổng – phúc lợi nhân viên

- Phần I: Hệ thống thang/ bảng lương

- Phần II: Đánh giá giá trị công việc

- Phần III: Xây dựng hệ thống cấp bậc  công việc và hệ thống thang/ bảng lương

- Phần IV: Xây dựng hệ thống phúc lợi nhân viên

- Phần V: Các quy trình, quy định và chính sách

    

3 ngày

2.2.    Quản lý nhân sự

Tên

Nội dung chính

Kết quả

Thời gian

Khóa 1:
Chiến lược nhân sự & Hệ thống tổ chức nhân sự tại doanh nghiệp

- Phần I: Chiến lược nhân sự

- Phần II: Hệ thống tổ chức

- Phần III: Các quy trình nhân sự

    

2  ngày

Khóa 2:
Quản lý hệ thống nhân sự tại doanh nghiệp

- Phần I: Các chính sách nhân sự

- Phần II: Giải quyết tranh chấp lao động

- Phần III: Xây dựng nguồn nhân sự cho doanh nghiệp

- Phần IV: Các quy trình quản lý nhân sự tại doanh nghiệp

    

3 ngày

Khóa 3:
Xây dựng & triển khai văn hóa doanh nghiệp

- Phần I: Tìm hiểu về văn hóa doanh nghiệp

- Phần II: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

- Phần III: Triển khai văn hóa doanh nghiệp

- Phần IV: Các lưu ý khi triển khai và duy trì văn hóa doanh nghiệp

    

 

 2.3.    Đào tạo – tuyển dụng nhân viên:

Tên

Nội dung chính

Kết quả

Thời gian

Khóa 1:
Chiến lược nhân sự & Hệ thống tổ chức nhân sự tại doanh nghiệp

- Phần I: Chiến lược nhân sự

- Phần II: Hệ thống tổ chức

- Phần III: Các quy trình nhân sự

    

2 ngày

Khóa 2:
Tuyển dụng, phỏng vấn nhân viên

- Phần I: Quy trình tuyển dụng – Xây dựng nguồn nhân lưc

- Phần II: Quy trình phỏng vấn

- Phần III: Đánh giá ứng viên

- Phần IV: Hội nhập nhân viên

   Hiểu rõ khái niệm về tuyển dụng, các kênh tuyển dụng và quy trình tuyển dụng nhân viên.

   Nắm vững quy trình và các yếu tố tuyển chọn và sàng lọc ứng viên, các bước tổ chức và thực hiện buổi phỏng vấn tuyển dụng hiệu quả

   Hiểu rõ và áp dụng các phương pháp, các bước, các công cụ để thực hiện buổi phỏng vấn hiệu quả, gây ấn tượng tốt cho ứng viên về tính chuyên nghiệp và phong cách tuyển dụng

   Giải đáp thắc mắc và thuyết phục ứng viên.

   Nâng cao sự tự tin và tự hào trong công việc

3 ngày

Khóa 3:
Đào tạo và phát triển nhân viên

- Phần I: Xây dựng hệ thống đào tạo

- Phần II: Xây dựng con đường phát triển nghề nghiệp

- Phần III: Xây dựng kế hoạch đào tạo nhân viên

    

2 ngày

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Các bản tin liên quan
Đối Tác
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN TRÍ TUỆ VIỆT
Tòa Nhà ITPC, 51 Đinh Tiên Hoàng, P.Đa Kao, Q.1, TP. HCM
Mobile: 090 229 7799
Phone: 028 3 910 4564
Fax: 028 3 910 4564
Email: binh.pt@vitccorp.com
Website: vitccorp.com
kết nối
PHẢN HỒI NHANH