Tri Tue Viet http://vitccorp.com/

KỸ NĂNG GIAO TIẾP ĐIỆN THOẠI CHUYÊN NGHIỆP
10.05.2014

Đối tượng tham gia:

Khóa học dành cho Nhân viên giao dịch khách hàng.


Mục tiêu khóa học:

Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có thể:
  • Nhận thức rõ vai trò công việc của mình, qua đó thực hiện và hoàn thành chỉ tiêu bán hàng được giao tại doanh nghiệp
  • Hiểu biết về các kỹ thuật cơ bản, tác dụng của điện thoại, các nguyên lý cơ bản, phát hiện ra những điều hạn chế khi gọi điện cho khách hàng, các kỹ năng gọi chuyên nghiệp, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, bán hàng chuyên nghiệp để hoàn thành công việc bán hàng.
  • Nâng cao sự tự tin và tự hào trong công việc.URL của bản tin này::http://vitccorp.com//modules.php?name=Khoahoc&op=viewst&sid=299

© Tri Tue Viet contact: info@vihan.vn