Tri Tue Viet http://vitccorp.com/

KỸ NĂNG TƯ VẤN BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP
10.05.2014

Đối tượng tham gia:

Khóa học dành cho Chuyên viên kinh doanh hoặc Nhân viên bán hàng


Mục tiêu khóa học

Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có thể:
  • Nhận thức rõ vai trò của mình trong việc đại diện cho công ty trong việc giao dịch tư vấn bán hàng với khách hàng, qua đó tự tin hơn trong việc thực hiện trách nhiệm của mình tại công ty.
  • Nâng cao kỹ năng tư vấn khách hàng của nhân viên giao dịch và kinh doanh nhằm giúp họ hoàn thành tốt trách nhiệm được giao về sản lượng, doanh số và phát triển bản thân, nâng cao sự tự hào trong công việc.
  • Tạo ra quy trình tư vấn và giao dịch bán hàng chuẩn giúp công ty dễ dàng đào tạo và quản lý nhân viên giao dịch và kinh doanh.
 
 URL của bản tin này::http://vitccorp.com//modules.php?name=Khoahoc&op=viewst&sid=300

© Tri Tue Viet contact: info@vihan.vn