Tri Tue Viet http://vitccorp.com/

QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
10.05.2014

Đối tượng tham gia:

Khóa học dành cho các Nhà Quản Lý tại các doanh nghiệp.


Mục tiêu khóa học:

Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có thể:

  • Hiểu rõ các tầm quan trọng của việc duy trì và phát triển chất lượng dịch vụ
  • Nắm vững các phương pháp thiết lập các công cụ để đánh giá, đo lường chất lượng của dịch vụ
  • Nắm vững và áp dụng các phương pháp cải thiện và phát triển chất lượng dịch vụ theo yêu cầu
  • Thiết lập chương trình đào tạo và phát triển nhân viên phù hợp
  • Áp dụng các phương pháp giám sát hiệu quả để nâng cao thành tích nhân viên
  • Giảm chi phí phục vụ khách hàng, tăng sự hài lòng từ khách hàngURL của bản tin này::http://vitccorp.com//modules.php?name=Khoahoc&op=viewst&sid=301

© Tri Tue Viet contact: info@vihan.vn