Tri Tue Viet http://vitccorp.com/

VƯỢT QUA CHÍNH MÌNH
10.05.2014

Đối tượng tham gia:

Khóa học dành cho Cán bộ - Nhân viên của doanh nghiệp.


Mục tiêu khóa học:

Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có thể:
  • Giúp học viên khám phá tiềm lực và sức mạnh của bản thân
  • Giúp học viên nhận rõ điểm mạnh, yếu của bản thân và các phương pháp khắc phục điểm yếu và tăng cường điểm mạnh của bản thân
  • Giúp học viên cảm nhận được các giá trị cuộc sống và hoạch định tương lai của bản thân, gia đình và công việc nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống tốt đẹp hơn
 URL của bản tin này::http://vitccorp.com//modules.php?name=Khoahoc&op=viewst&sid=302

© Tri Tue Viet contact: info@vihan.vn