Tri Tue Viet http://vitccorp.com/

KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN HIỆU QUẢ
10.05.2014

Đối tượng tham gia:

Khóa học dành cho Cán bộ - Nhân viên trong tổ chức để nâng cao khả năng quản lý thời gian và tổ chức công việc.


Mục tiêu khóa học:

Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có thể:

  • Nhận thức rõ vai trò công việc của mình, qua đó thực hiện tổ chức và hoàn thành công việc hiệu quả cao

  • Nhận biết các phong cách cá nhân của bản thân để điều chỉnh phù hợp với công việc

  • Nắm vững các kỹ thuật tổ chức công việc như xác định thứ tự ưu tiên, luật Murphy. . . và các phương pháp cải tiến các quy trình thực hiện công việc đạt hiệu quả cao hơn

  • Hiểu rõ và áp dụng các phương pháp giảm thiểu các gián đoạn công việc, tổ chức hội họp và ủy thác công việc hiệu quả để giảm bớt áp lực công việc và tập trung vào những việc chính nhằm đạt kết quả cao nhất.

  • Nâng cao sự tự tin và tự hào trong công việcURL của bản tin này::http://vitccorp.com//modules.php?name=Khoahoc&op=viewst&sid=303

© Tri Tue Viet contact: info@vihan.vn