Tri Tue Viet http://vitccorp.com/

KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN VÀ THƯƠNG LƯỢNG HIỆU QUẢ
24.02.2017

  Đối tượng tham gia:

Khóa học dành cho Cán bộ quản lý và chuyên viên


 Mục tiêu khóa học:

Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có thể:
  • Nắm vững quy trình đàm phán chuẩn và các giai đoạn đàm phán
  • Nắm vững và áp dụng các phong cách, chiến thuật và phương pháp trong đàm phán với khách hàng / đối tác 

  • Vận dụng các nguồn tạo lợi thế trong đàm phán nhằm tăng hiệu quả đàm phán
  • Hiểu rõ tâm lý đối tác và các phương pháp đối phó với các chiêu thức do đối tác áp dụng


URL của bản tin này::http://vitccorp.com//modules.php?name=Khoahoc&op=viewst&sid=349

© Tri Tue Viet contact: info@vihan.vn