Tri Tue Viet http://vitccorp.com/

KỸ NĂNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG HIỆU QUẢ
24.02.2017

 Đối tượng tham gia:

Khóa học dành cho nhân viên giao dịch khách hàng


  Mục tiêu khóa học:

Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có thể:
  • Hiểu rõ về chăm sóc khách hàng, vai trò và trách nhiệm của nhân viên trong giao tiếp và chăm sóc khách hàng
  • Hiểu rõ về khách hàng, vai trò và đặc tính của khách hàng

  • Nâng cao kỹ năng của nhân viên trong giao tiếp, xử lý và chăm sóc các dạng khách hàng khác nhau
  • Cải thiện phương pháp xử lý phàn nàn và thuyết phục khách hàng


URL của bản tin này::http://vitccorp.com//modules.php?name=Khoahoc&op=viewst&sid=350

© Tri Tue Viet contact: info@vihan.vn