Tri Tue Viet http://vitccorp.com/

KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHUYÊN NGHIỆP
24.02.2017

 Đối tượng tham gia:

Khóa học dành cho Cán bộ - Nhân viên của doanh nghiệp.


 Mục tiêu khóa học:

Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng để:
  • Hiểu rõ về giao tiếp và những rào cản việc giao tiếp hiệu quả
  • Áp dụng các kỹ năng giao tiếp hiệu quả vào thực tế
  • Hiểu biết và áp dụng tính cách cá nhân và thái độ tích cực
  • Khám phá bản thân thông qua mô hình Johari window
  • Kìm nén cảm xúc và sử dụng EQ để phát triển mối quan hệ với người khác
  • Nắm vững phương pháp tác động lên não trái và não phải
  • Áp dụng các phương pháp thuyết phục trong giao tiếp


URL của bản tin này::http://vitccorp.com//modules.php?name=Khoahoc&op=viewst&sid=352

© Tri Tue Viet contact: info@vihan.vn