Tri Tue Viet http://vitccorp.com/

KỸ NĂNG QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN KINH DOANH NÂNG CAO
28.02.2017

 Đối tượng tham gia:

Khóa học dành cho Cán bộ quản lý vùng và khu vực


  Mục tiêu khóa học:

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có thể:

Ø  Ôn tập về vai trò và trách nhiệm của cán bộ quản lý bán hàng trong môi trường thực tế tại công ty

Ø  Phân loại nhân viên và các phương pháp quản lý phù hợp

Ø  Nắm vững phương pháp tổ chức công việc hiệu quả để nâng cao hiệu suất công việc

Ø  Quản lý và phát triển nhóm kinh doanh theo từng giai đoạn phát triển

Ø  Áp dụng các phương pháp giải quyết mâu thuẫn và động viên nhân viên để nâng cao tinh thần cá nhân và đồng đội trong nhómURL của bản tin này::http://vitccorp.com//modules.php?name=Khoahoc&op=viewst&sid=357

© Tri Tue Viet contact: info@vihan.vn