Tri Tue Viet http://vitccorp.com/

QUẢN TRỊ DỰ ÁN - PROJECT MANAGEMENT
01.03.2017

 Đối tượng tham gia:

Khóa học dành cho Cấp lãnh đạo tại các phòng ban/ bộ phận của công ty


 Mục tiêu chương trình:

Sau khi kết thúc khoá học, học viên sẽ có thể

Ø  Hiểu rõ khái niệm về quản trị dự án và các phẩm chất cần có của nhà quản trị dự án

Ø  Nắm vững các phương pháp lựa chọn dự án để đảm bảo có được dự án đúng với cơ hội kinh doanh

Ø  Áp dụng các tiêu chí đánh giá tính khả thi của dự án để lựa chọn dự án khả thi

Ø  Hiểu rõ và áp dụng các phương pháp triển khai dự án và kiểm soát tiến trình thực hiện dự án một cách hiệu quảURL của bản tin này::http://vitccorp.com//modules.php?name=Khoahoc&op=viewst&sid=359

© Tri Tue Viet contact: info@vihan.vn