Tri Tue Viet http://vitccorp.com/

LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH
01.03.2017

  Đối tượng tham gia:

Khóa học dành cho chủ Doanh Nghiệp, Giám Đốc và Trưởng Phòng Kế hoạch - Kinh Doanh tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ 


 Mục tiêu chương trình:

Sau khi kết thúc khoá học, học viên sẽ có thể

Ø  Hiểu rõ về tầm quan trọng của kế hoạch kinh doanh trong một doanh nghiệp

Ø  Hiểu biết quy trình lập kế hoạch kinh doanh và các thành phần của một bản kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh

Ø  Nắm vững các yếu tố quan trọng và phương pháp lập kế hoạch kinh doanh

Ø  Thực hiện đánh giá bản kế hoạch kinh doanh theo các chỉ tiêu tài chính cơ bảnURL của bản tin này::http://vitccorp.com//modules.php?name=Khoahoc&op=viewst&sid=360

© Tri Tue Viet contact: info@vihan.vn