Tri Tue Viet http://vitccorp.com/

GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ
01.03.2017

 Chương trình này được thiết kế và thực hiện cho các đối tượng là:

  • Những Chủ Doanh Nghiệp vừa và nhỏ mong muốn nắm vững công tác quản lý nhân sự nhằm gia tăng hiệu quả quản lý và phát triển nhân sự tại doanh nghiệp
  • Giám đốc hoặc Trưởng phòng Nhân sự tại các doanh nghiệp, những người mong muốn nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác nhân sự trong đơn vị mình;
  • Những Cán bộ Hành Chánh - Nhân sự có định hướng phát triển nghề nghiệp trở thành các giám đốc nhân sự trong tương lai.
  • Những người đang làm công tác khác mong muốn tìm hiểu và phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực nhân sự

 Sau khi kết thúc khoá học, các học viên sẽ có khả năng:

Ø  Hiểu rõ bản chất về công tác Quản trị Nhân sự trong một doanh nghiệp

Ø  Hình thành quan điểm đúng đắn về nghề “Giám đốc Nhân Sự” tại một doanh nghiệp

Ø  Xác định rõ vai trò, trách nhiệm và công việc của một giám đốc nhân sự chủ động và hiệu quả trong bối cảnh môi trường kinh doanh đầy biến động hiện nay;

Ø  Nâng cao và vận dụng những kỹ năng cần thiết của một giám đốc nhân sự để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của mình, góp phần duy trì và phát triển hệ thống nhân sự tại doanh nghiệp

Ø  Nắm vững các công cụ vả kỹ thuật cụ thể để hoạch định chiến lược nhân sự, tạo dựng, phát triển và vận hành các chính sách nhân sự tại doanh nghiệpURL của bản tin này::http://vitccorp.com//modules.php?name=Khoahoc&op=viewst&sid=361

© Tri Tue Viet contact: info@vihan.vn