Tri Tue Viet http://vitccorp.com/

KỸ NĂNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP
01.03.2017

  Đối tượng tham gia:

Khóa học dành cho Cán bộ Quản lý và Giám sát Cửa Hàng / Siêu Thị


 Sau khi kết thúc khoá học, các học viên sẽ có khả năng:

Ø  Nhận thức rõ vai trò của mình trong việc đại diện cho công ty trong việc quản lý toàn bộ các họat động tại Siêu Thị - Trung Tâm Thương Mại - Cửa Hàng trong các giao dịch bán hàng với khách hàng. Hiểu rõ và thực hiện hoàn thành kế hoạch doanh thu trong khu vực kinh doanh được công ty giao

Ø  Nâng cao kỹ năng giao tiếp và bán hàng nhằm giúp họ hoàn hành tốt trách nhiệm được giao về sản lượng, doanh số và phát triển bản thân. Nâng cao sự tự hào trong công việc

Ø  Tạo ra quy trình quản lý bán hàng chuẩn tại cửa hàng cho các chức danh công việc giúp dễ dàng đào tạo và quản lý các loại nhân viên tại siêu thị và cửa hàng. Từ đó tạo ra chuẩn dịch vụ của doanh nghiệp, nâng cao hình ảnh doanh nghiệp trên thương trườngURL của bản tin này::http://vitccorp.com//modules.php?name=Khoahoc&op=viewst&sid=362

© Tri Tue Viet contact: info@vihan.vn