Tri Tue Viet http://vitccorp.com/

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁ NHÂN
01.03.2017

 Đối tượng tham gia:

Tất cả học viên muốn phát triển năng lực cá nhân


 Mục tiêu khóa học: Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có thể

Ø  Hiểu rõ bản thân thông qua các công cụ đánh giá tính cách và phương pháp học tập của cá nhân

Ø  Nắm vững và vận dụng các phương pháp tư duy tích cực để luôn giữ mình với một bầu nhiệt huyết cao

Ø  Triễn khai áp dụng các phương pháp tổ chức công việc hiệu quả nhằm gia tăng hiệu quả công việc trong hiện tại và tương lai

Ø  Áp dụng các phương pháp làm việc nhóm để tăng cường hiệu quả hợp tác trong một nhóm

Ø  Giải quyết mâu thuẫn cá nhân để tập trung vào công việc chínhURL của bản tin này::http://vitccorp.com//modules.php?name=Khoahoc&op=viewst&sid=363

© Tri Tue Viet contact: info@vihan.vn