Tri Tue Viet http://vitccorp.com/

KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT MÂU THUẪN
01.03.2017

 Đối tượng tham gia:

Khóa học dành cho Nhân viên Kinh doanh trên 2 năm


 Mục tiêu khóa học:

Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có thể

Ø  Hiểu rõ khái niệm về mâu thuẫn, phân biệt được các dạng mâu thuẫn thường xảy ra.

Ø  Đánh giá được tác dụng cũng như tác hại khi có mâu thuẫn xảy ra

Ø  Nắm vững quy trình giải quyết mâu thuẫn

Ø  Hiểu rõ và áp dụng các phương pháp, các bước, các công cụ để giải quyết mâu thuẫn và cuối cùng đưa ra được những quyết định tốt nhất, hiệu quả để giảm bớt áp lực công việc và tập trung và những việc chính nhằm đạt kết quả cao nhất.URL của bản tin này::http://vitccorp.com//modules.php?name=Khoahoc&op=viewst&sid=364

© Tri Tue Viet contact: info@vihan.vn