Tri Tue Viet http://vitccorp.com/

KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
01.03.2017

 Đối tượng tham gia:

Khóa học dành cho Nhân viên Back Office


 Mục tiêu khóa học:

Sau khi kết thúc khoá học, học viên sẽ có thể

Ø  Hiểu rõ về vấn đề và nguyên nhân phát sinh các vấn đề

Ø  Xác định vấn đề và tìm hiểu nguồn gốc phát sinh vấn đề

Ø  Hiểu rõ và áp dung phương pháp giải quyết vấn đề hiệu quả để nâng cao hiệu qủa công việcURL của bản tin này::http://vitccorp.com//modules.php?name=Khoahoc&op=viewst&sid=365

© Tri Tue Viet contact: info@vihan.vn