Tri Tue Viet http://vitccorp.com/

KỸ NĂNG RA QUYẾT ĐỊNH
01.03.2017

 Đối tượng tham gia:

Khóa học dành cho Cán bộ quản lý Kinh doanh của các doanh nghiệp


 Mục tiêu khóa học:

Sau khi kết thúc khoá học, học viên sẽ có thể

Ø  Hiểu rõ về các vấn đề phát sinh và nguyên nhân phát sinh các vấn đề

Ø  Tìm hiểu nguồn gốc phát sinh vấn đề và xác định các mục tiêu ra quyết định

Ø  Hiểu rõ và áp dung phương pháp ra quyết định hiệu quả để ngăn ngừa vấn đề phát sinh nâng cao hiệu qủa xử lý các phát sinh trong công việcURL của bản tin này::http://vitccorp.com//modules.php?name=Khoahoc&op=viewst&sid=366

© Tri Tue Viet contact: info@vihan.vn