Tri Tue Viet http://vitccorp.com/

QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN KÊNH PHÂN PHỐI
01.03.2017

 Đối tượng tham gia:

Khóa học dành cho Cán bộ quản lý Kinh doanh của các doanh nghiệp


 Mục tiêu khoá học: Sau khi hoàn thành khoá hoc này, học viên sẽ có thể:

v  Hệ thống hóa lại một số kiến thức tiếp thị về hệ thống phân phối và quản lý bán hàng căn bản.

v  Xây dựng dịch vụ phục vụ khách hàng và quản lý công việc bán hàng.

v  Xác định những phương thức giải quyết những vấn đề quản lý cốt lõi để ổn định và phát triển hệ thống phân phối và lực lượng bán hàng.

v  Phát triển kênh phân phối thông qua các dịch vụ bán hàng và xúc tiến bán hàngURL của bản tin này::http://vitccorp.com//modules.php?name=Khoahoc&op=viewst&sid=367

© Tri Tue Viet contact: info@vihan.vn