Tri Tue Viet http://vitccorp.com/

KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM
01.03.2017

Ø  Cung cấp những kỹ năng cơ bản và chuyên sâu về xây dựng và làm việc nhóm trong môi trường thực tế tại công ty

Ø  Cung cấp những kiến thức và kỹ năng bao gồm: Tìm hiểu về nhóm, các đặc điểm của nhóm, các phương pháp phối hợp và phát huy hiệu quả của nhóm và nâng cao tinh thần đồng đội trong nhóm.


 Mục tiêu khóa học:

Sau khi kết thúc khoá học, học viên sẽ có thể

Ø  Hiểu rõ về đội nhóm và vai trò của các thành viên nhóm phù hợp

Ø  Nắm vững và xử lý các tình huống phát sinh trong các giai đoạn hình thành và phát triển nhóm

Ø  Thực hiện các nguyên tắc làm việc nhóm hiệu quả

Ø  Áp dụng các phương pháp phù hợp để giải quyết mâu thuẫn và nâng cao tinh thần đồng đội trong nhómURL của bản tin này::http://vitccorp.com//modules.php?name=Khoahoc&op=viewst&sid=368

© Tri Tue Viet contact: info@vihan.vn