Tri Tue Viet http://vitccorp.com/

KỸ NĂNG TỔ CHỨC CÔNG VIỆC HIÊU QUẢ
01.03.2017

 Đối tượng tham gia:

Khóa học dành cho nhân viên các công ty

Ø  Cung cấp những kỹ năng chuyên sâu về hoạch định và tổ chức công việc cá nhân trong môi trường thực tế kinh doanh tại Công ty

Ø  Cung cấp những kiến thức và kỹ năng bao gồm: hiểu rõ phong cách quản lý thời gian cá nhân, luật quản lý thời gian, thiết lập thứ tự ưu tiên trong công việc, phương pháp hoạch định và tổ chức công việc cá nhân


 Mục tiêu khóa học:

Sau khi kết thúc khoá học, học viên sẽ có thể

Ø  Hiểu rõ phong cách quản lý thời gian cá nhân và các quy luật quản lý thời gian

Ø  Thiết lập các thứ tự ưu tiên trong công việc

Ø  Hoạch định và tổ chức công việc cá nhân hiệu quả

Ø  Kiểm soát các yếu tố gây mất thời gian và gián đoạn trong công việcURL của bản tin này::http://vitccorp.com//modules.php?name=Khoahoc&op=viewst&sid=369

© Tri Tue Viet contact: info@vihan.vn