Tri Tue Viet http://vitccorp.com/

KỸ NĂNG TƯ VẤN BÁN HÀNG NÂNG CAO
01.03.2017

 Đối tượng tham gia:

Khóa học dành cho nhân viên cúa các doanh nghiệp


Mục tiêu khoá học:

Sau khi hoàn thành khoá hoc này, học viên sẽ có thể:

Ø  Hiểu rõ tâm lý khách hàng các đặc điểm của khách hàng

Ø  Hiểu rõ các phương pháp giao tiếp nâng cao và thuyết phục đặc thù theo từng tính cách khác nhau

Ø  Nắm vững quy trình tư vấn bán hàng hiệu quả để nâng cao kỹ năng trình bày, tư vấn và thuyết phục khách hàng

Ø  Xây dựng hệ thống bán hàng và nâng cao dịch vụ khách hàngURL của bản tin này::http://vitccorp.com//modules.php?name=Khoahoc&op=viewst&sid=370

© Tri Tue Viet contact: info@vihan.vn